01.01.2021 tarihi itibariyle Yurt İçi fuar destek başvuruları DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Bilgi için tıklayınız.

DYS – Yurt İçi Fuar Destekleri Başvuru Kılavuzu 

01.01.2021 tarihi öncesi KEP üzerinden iletilmiş Yurt İçi destek başvurularından “Eksiklikte” veya “Geçersiz Başvuru” durumunda olan dosyalar için eksik evrak iletimi ve geçerli başvuru gönderimi süreçleri KEP üzerinden devam etmektedir. Bilgi için tıklayınız.

 

2021 Yılında Destek Kapsamına Alınan Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar” listesi açıklandı!! Tıklayınız. 

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar ve Uygulama Usul Esasları  Genelgesi

 

Katılımcı Desteği Evrak Listesini indirmek tıklayınız. (01.01.2021 sonrası DYS başvuruları için)


Katılımcı Desteği Evrak Listesini indirmek tıklayınız. 
(01.01.2021 öncesi KEP başvuruları için)

  •    Başvuru Formu (EK-5/B)

  •    Beyanname (EK-6)

  •    Taahhütname (EK-7)

  •    Pazarlamacı Sözleşmesi


Destek Oran, Limitleri ve Dikkat Edilecek Hususlar Ayrıntılı Sunum
 (Güncelleme: Mart 2021)


HATIRLATMA: Yurt İçinde Türk Parası Haricinde Düzenlenen Belgelerin Destek Kapsamından Çıkarılması Hakkında