Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

İTKİB tarafından aşağıdaki duyuru yayımlanmıştır.

“ Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğün’den alınan bir yazıda, “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” ile “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması’nın” 25 Haziran 2018 tarihinde imzalandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu Anlaşmalara dair iç onay süreçlerinin ülkemizde tamamlanarak, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 25 Mayıs 2021 tarihli (Mükerrer) ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu kapsamda taraflarca iç onay süreçlerinin tamamlanmasına dair bildirimlerin yapılmış olduğu ve bahse konu Anlaşmaların 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. “

Söz konusu anlaşma 10. Aralık 1991 de imzalanan EFTA-Türkiye Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının yerini alacak olup Revize Türkiye-EFTA STA sına dair ayrıntılı bilgilere ve tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilinir.

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/efta

10 Eylül 2021 CUMA