Teminat Çözümü

Hizmeti

Gümrük mevzuatına göre gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyanın muafiyet kapsamında ithali yapılan eşyalara ilişkin tahakkuk eden teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin (toplu, kısmı teminat ve götürü teminat olarak ) teminat mektubu ( Nakit, mektup) ile ödenmesidir.
Teminat kapsamında işlemleri tamamlanan eşyanın teminata bağlanmış gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükümlülüklerin çözülerek iade alınıp sonuçlandırılması işlemleri tarafımızca takip edilmektedir.