Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki tebliğle aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetlere haiz olanlarının) ithalatında gözetim uygulaması başlatılmıştır.

** 8517.71.00.00.00 ve 8517.79.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

** Bu tebliğ ile “ Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.” Maddesi kaldırılmıştır.

** Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.