Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki tebliğe istinaden ;

** 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun da halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

21 TEMMUZ 2022