Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Bilindiği üzere Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9- Ek 2 tebliğ kapsamı bazı ürünlerin Makina Emniyet Yönetmeliği ‘ne uygun olması gerekmektedir.  Makine Emniyeti Yönetmeliği  kapsamı, Standart makine direktifine tabi ( 2006/42/EC ) taşınabilir, elektrik motorlu aletlerin güvenliği ile ilgili genel kuralları kapsayan TS EN 61029-1:2009/A11 standardı 15.12.2021 tarihinde güncelliğini yitirerek yerine, EN 62841-1:2015 standardı yürürlüğe girecektir.

Bu standart kapsamında TAREKS’ e tabi ithalat yapan firmalarımızın 15.12.2021 tarihine kadar ilgili standartlarını revize etmeleri uygun olacaktır.

10 Aralık 2021