Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekteki yazısına istinaden ;

“Kullanıcı Yetkilendirme ve Tanımlama” projesi “SEBİS” ( Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi ) proje başlığı altında “Mükellef Ön Beyan” ismi ile yeni bir kullanıcı profili oluşturulmuş ve SEBİS’e mükellef girişinin söz konusu yetki ile yapılabilmesinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup 11.10.2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyecektir.

*** Bugüne kadar olan uygulama da SEBİS  , BİLGE Kullanıcı kodu doğrulaması yaparak BİLGE Şifresi olan her kullanıcının profil ayrımı yapmaksızın sistemde bildirim yapmasına izin veriyordu.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-145-00067443004
Konu : SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi

DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere SEBİS, halihazırda BİLGE Kullanıcı kodu doğrulaması yaparak BİLGE Şifresi
olan her kullanıcının profil ayrımı yapmaksızın sistemde bildirim yapmasına müsaade etmekte olup
BİLGE Sistemi Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme ekranında, SEBİS için herhangi bir profil
bulunmamaktadır. Sistemin daha sağlıklı yürütülebilmesini teminen BİLGE Sistemi üzerinde, “Serbest
Bölgeler Bilgi Sistemi” (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulmuştur.
Genel Müdürlüğümüz ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;
“Kullanıcı Yetkilendirme ve Tanımlama” projesi “SEBİS” proje başlığı altında “Mükellef Ön Beyan” ismi
ile yeni bir kullanıcı profili oluşturulmuş ve SEBİS’e mükellef girişinin söz konusu yetki ile
yapılabilmesinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup 11.10.2021
tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden
giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyecektir.
Bu kapsamda; gerekli duyurunun bağlantı idareleriniz ve mükellefler nezdinde yapılarak serbest
bölge işlemlerinin kesintisiz devam edebilmesini teminen SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinin anılan
tarihe kadar ilgili kullanıcılara tanımlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.


Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

21 Eylül 2021