Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün aşağıdaki yazısında ;

Türkiye’nin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından uygulanmakta olan GTS kapsamından 12.10.2021 tarihi itibariyle çıkarıldığı için Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda FORM A belgesinden kaynaklanan %25 oranında indirim  avantajının ortadan kalkmış olduğu belirtilmiştir.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       E-20117910-180.05-00068110039

Konu      Form A – Avrasya Ekonomik Birliği

DAĞITIM YERLERİNE

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birlîği Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.10.20E1 tarihli ve 68079645 sayılı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yandan bahisle, daha önce ülkemizin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından gelişmekte olan ülkeler statüsünde kabul edildiği ve muhtelif ürünlerin Rusya Federasyonu ve diğer AEB ülkelerine ithalatındaki gümrük vergilerinin %25’i oranında indirim yapılmak suretiyle ithalatta tercihli rejimden (GTS) yararlandırıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda devamla, Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 05.03.2021 tarihli ve 17 no.lu Konsey Kararı uyarınca;

  • Gelişmekte olan Ülke Listesinde bulunan 103 ülkeden aralarında ülkemizin de bulunduğu 75 ülkenin GTS kapsamı dışına çıkarılmasına,
  • En Az Gelişmiş Ülke Listesinde yer alan 50 ülkeden ise 2 ülkenin söz konusu GTS listesinden çıkarılmasına (1 ülke Gelişmekte olan Ülke Listesine dahil edilmiştir.)

karar verildiği ve söz konusu kararın 12.10.2021 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacağı ifade edilınektedir.

Anılan yazıda son olarak, işbu Kararın uygulamaya konulması ile birlikte Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan FORM A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı dile getirilmektedir. Öte yandan, GTS’den faydalanan ürün listesi de ilişikte sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan ATAY

Bakan a.

Daire Başkanı

14 Ekim 2021