Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün aşağıdaki yazısına istinaden ;

Beyannamede ki kıymetin  Ticaret Bakanlığınca yayımlanan ‘’Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarında’’ yer alan kıymetlerden düşük olması durumunda, yurt dışı giderlerin arttırılarak, kıymet farkının kapatılması uygulamasına son verilecek olup  firmaların bu konuya ilişkin talepleri reddedilecek ve bundan sonraki işlemlerde aradaki fark kıymet için Gümrük Kanununun 202. Maddesi kapsamında teminata alınıp beyan edilen kıymetin gerçeklik ve doğruluğunun tespiti amacıyla satış bedeli yöntemi terk edilmeden 2021/29 sayılı genelge kapsamında kıymet araştırmasına gidilecektir.

27 Eylül 2021