Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki tebliğle aşağıda ki değişiklikler yapılmıştır ;

** Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV aranmaksızın işlem yapılabilmesi İçin, gümrük idarelerine vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınacak ‘’Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’nin” ibraz edilmesi gereklidir,

** Cumhurbaşkanı (II) sayılı listede yer alan malların ÖTV oranını 3 katına kadar arttırabilecek ,

-87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir ,

-87.03 tarife pozisyonunda yer alan “itfaiye öncü araçları” nın ÖTV kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

26 TEMMUZ 2022