Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki tebliğle Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tebliğde (sıra no:1) değişiklik yapılmıştır.

  • Değişiklik tebliği ve yapılan değişikliklerin eski yeni olarak karşılaştırmalı tablosu ekte yer almaktadır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 42/A maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir.”

  • Yukarıda yer alan ekteki tebliğin 4 üncü maddesinin (a) bendi 1/1/2023 tarihinde,
  • Diğer tüm değişiklikler yayımı tarihinde (30.05.2022) yürürlüğe girmiştir.

30 MAYIS 2022