3

Müşavirlik Hizmeti

Küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla, işletmelerin faaliyet alanları, rekabet şekilleri, örgütsel yapıları ve yönetim anlayışları değişmeye başlamıştır. Artık sadece yerel ülke içerisinde veya çok sınırlı bir uluslararası çevrede gösterilen faaliyetlerin etkisiyle mücadele etmekten öte, küresel bir pazarda ve küresel rakiplerle mücadele zorunluluğu doğmaktadır. Bu sebeple küreselleşme sürecinde işletmelerin rolünü iyi anlaması gerekmektedir.

İthalat Gümrük İşlemleri
İhracat Gümrük İşlemleri

Transit Gümrük İşlemleri
Antrepo Gümrük Hizmetleri

Serbest Bölge Gümrük İşlemleri
Gümrüklü Saha Eşya Devirleri