Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki İhracat Genel Müdürlüğü yazısında özetle ,

İsrail’e yönelik olarak uygulanan ihracat ve ithalat işlemlerinin kısıtlanması kararı ile mezkûr durumla bağlantılı olarak Süveyş Kanalı’nda lojistik faaliyetlerinde yaşanan aksamalar sebebiyle ihracat taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan firmaların ihracat taahhütlerini yerine getirmelerini teminen yürürlüğe konulan 06.05.2024 tarihli ve 96501366 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile;

** 01.01.2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dahil) düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, Hariçte işleme izin belgelerine, D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine3 (üç) ayı geçmemek üzere belge orijinal süresinin yarısı kadar ; vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve belgesiz ihracat kredilerine   3 aya kadar ek süre verilebilmesi hususunun uygun görüldüğü,

** Onayda tanımlanan koşulları yerine getiren ihracatçı firmaların dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilip verilmemesi hususunda Genel Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine takdir yetkisi tanındığı,

belirtilmiştir.

Not. İsrail ile tüm ithalat/ihracat işlemleri yasaklandığı için firmalar bu ek sürelerde başka ülkelere ihracat yapabilmeleri için verilmiş bir karardır.