Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2021/24 sayılı genelge ile ilgili olarak Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ekteki yazısına istinaden ;

İhracatçıların mağdur olmamasını teminen  “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ibareleri 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul edilecek olup  bu tarihten itibaren  2021/24 sayılı genelge kapsamında işlem tesis edilecektir.

17 Aralık 2021