Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ekteki yazısında , eşyanın Türkiye ile Malezya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında doğrudan nakliyat kuralına uyularak Malezya’dan ihraç edildiğinin belgelenmesi amacıyla;

** Eşya için transit ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen “İşlem Görmemişlik Belgesi’nin (Non Manipulation Certifıcate-NMC); bu belgenin transit ülke gümrük idaresi tarafından düzenlenmediği hallerde ise;

— Eşyanın Malezya’dan transit ülke aracılığıyla ülkemize ihraç edildiğini gösteren “tek bir sevk evrakının veya

— Gümrük İdaremizi eşyanın transit ülkesinde hiçbir değişime uğramadığı hususunda ikna edecek, transit ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir belgenin,

talepte bulunan Gümrük idaresine  ibraz edilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir.

31 MAYIS 2022