Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

İstanbul Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü  ekteki yazısında aşağıdaki konuya açıklık getirmiştir ;

“ Gerek turistik, gerekse geçici ithal yoluyla getirilen bedelsiz araç ithalat işlemlerinin herhangi bir ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi olmadan gümrük işlemlerinin tüm gümrük idarelerince yerine getirilmekte olup  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine konu motorlu kara taşıtlarının ithalatının yetkili ihtisas gümrük müdürlüklerince yapılması gerekmektedir. “

29 NİSAN 2024