Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki tebliğ ile Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarını ve ülkeler bazında uygulanma tarihlerini düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır ;

** Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkelerin sayısı 41’den 56’ya çıkarılmıştır.

** Tebliğin EK-1’nde bulunan ülkeler için şartların karşılandığı tarih itibariyle REX menşe beyanı yapılabilecek ama FORM A menşe belgesi  kullanılmayacaktır.

** Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste’deki ihracatçılarca, yalnızca, şartların karşılandığı tarihler itibarıyla düzenlenen menşe beyanları sunulabilecek olup, Form A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından kabul edilmeyecektir.

** Diğer ülkeler için düzenlenmiş olan FORM-A Menşe Belgeleri 3 aylık geçiş süreci boyunca kullanılabilecektir.

** Elektronik ortamda doldurulan başvuru formlarının çıktı nüshalarıyla birlikte Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilecektir. İmza sirküleri gönderilecek evraklar arasından çıkarılmıştır. Kayıtlı İhracatçı Sistemine başvuruları düzenleyen 3.maddesinde “firma” ibareleri “işletme” olarak değiştirilmiştir.

17 HAZİRAN 2022