Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, beyaz et sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü ile Gıda ve Tarım Örgütünün “Tarımsal Görünüm 2020” raporuna göre 2020’de dünyada 325 milyon ton et üretildiğini ifade eden Kaplan, toplam üretimin yüzde 40,6’sına karşılık gelen 132 milyon tonun kanatlı eti olduğunu söyledi. Kaplan, bu etin dünyada en çok tüketilen et türü olduğunu dile getirdi.

Beyaz et üretiminde dünyada 10’uncu sırada bulunan Türkiye’de geçen yıl 2020’ye göre yüzde 5 civarında artışla 2,3 milyon ton beyaz et üretimi gerçekleştirildiği bilgisini veren Kaplan, bu miktarın yüzde 98’inin tavuk ve yüzde 2’sinin hindi eti olduğunu ifade etti.

“894 milyon dolar döviz getirisi sağlandı”

Kaplan, Türkiye’nin bu sektörde dünya ticaretinde 7’nci sırada yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

“Türkiye’nin beyaz et sektörünün 2021 yılındaki ihracatı 632 bin tonu bularak, bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artış gösterdi. İhracat, 2020’de 539 bin ton, 2019’da 503 bin ton, 2018’de 506 bin ton ve 2017’de 441 bin ton olarak gerçekleşmişti. Beyaz et sektöründe geçen yıl 93 ülkeye ihracat yapılarak, 894 milyon dolar döviz getirisi sağlandı. İhracat değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 54,2 yükseldi. 2020’de ihracat 579 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Sektörün potansiyeline paralel olarak ihracatta koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için yeni pazarlara ve bazı pazarların geliştirilmesine ihtiyaç var. İhracatın hemen hemen yarısı Irak’a yapılıyor ancak bölgesel yönetimlerin hangi teknik gerekçeyle ne zaman problem çıkartacağı hiç belli olmuyor. Sektörde ithalat rakamları ise ihracatın yüzde 10’undan daha azdır.”

Yeni pazarlar mercek altında

Kaplan, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla doğan yeni pazar fırsatını değerlendirmeye çalıştıklarını, bu çalışmaların uzun zaman alacağını dile getirdi.

Filipinler’e ihracat yapan firma sayısının artması için heyet davet edildiğini belirten Kaplan, “Bugüne kadar Hindistan’a ihracat gerçekleştirmedik ancak önemli bir pazar olabileceği görüşündeyiz. Mısır’a ihracatımız da aracı ülkeler üzerinden yapılıyor. 2017 yılında Japonya’ya ihracatın başlamasını sektörün başarısı olarak nitelendirsek de uzun mesafeli sevkiyatlarda devlet desteği olmadan ihracat miktarında artıştan söz etmek mümkün olmuyor. Diğer taraftan Çin’e bir firmanın aldığı izinle pilot ihracat başlamıştı ancak pandemi nedeniyle ikili protokol imzalanmasında erteleme yaşandı ve diğer firmaların izinlerinde beklenen gelişme henüz oluşmadı. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeleri bekliyoruz” diye konuştu.

İhracata ilişkin olumlu düzenlemeler bekleniyor

Sektörde 2022’de yüzde 12 civarında büyüme beklediklerini söyleyen Kaplan, Türkiye’de beyaz et sektörünün son 30 yılda teknolojik altyapı yatırımlarıyla dünya standartlarına ulaştığını ve çevreye duyarlı şekilde üretimini sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaplan, yıllık cirosu yaklaşık 5,5 milyar dolar olan, doğrudan ve dolaylı yaklaşık 3 milyon kişinin geçimine katkı sağlayan Türk beyaz et sektörünün, gıda alanında faaliyet gösteren birçok sektörle benzer sorunları bulunduğunu belirterek, ihracata yönelik olumlu düzenlemeler beklediklerini kaydetti.

Kaynak: TRT Haber