Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

İthalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin 3351 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair 5053 sayılı karar linki aşağıdadır.

2021-2022 GTİP korelasyonu kapsamında karara,yeni GTİP’ler eklenmiş olup söz konusu karar kapsamında ilave gümrük vergisi uygulama esaslarında  / vergi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Karar 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Karar ile ilgili değişikliğin linkini aşağıda bilginize sunarız;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-2.pdf

3 Ocak 2022