Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki tebliğ ile 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri” (boru bağlantı parçaları) “  ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.