Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Resmi gazetede yayımlanarak bugün (09.06.2022) itibariyle yürürlüğe giren ekteki tebliğde de detayları verilen ve aşağıdaki tabloda yer alan GTİP ve  tanımları verilen özelliklerdeki Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı eşyalara,yapılan damping soruşturması sonucunda net kg başına 1,9 USD Anti damping vergisi uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİPEşya TanımıMenşe/Çıkış ÜlkesiDampinge Karşı Önlem
5603.14Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucatMalezya
Ürdün
1,9 ABD Doları/Kg
3921.13Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleriMalezya
Ürdün
1,9 ABD Doları/Kg

09 Haziran 2022