İthalat

Hizmeti

İthalat (dış alım), bir ülkede üretilmiş bir malın veya hizmetin başka bir ülke tarafından satın alınmasına denir. İthalat işlemi aynı anda mal veya hizmet satan ülke için de ihracat anlamına gelir. Yani ithalat ve ihracat aynı anda gerçekleşen bir olaydır. Bir ülke ithalat yaparken karşı ülke de ihracat yapmış olur.

İthalat sözcüğünün kökeni Arapça’daki “idhal” kelimesidir. İdhal; içine alma, girme anlamındadır.

İthalat ve Gümrük
İthalatta malın bedeli ve varsa gümrük bedeli, gümrük ve kambiyo rejiminin esaslarına göre ödenerek tamamlanır. Malların ithalinin tabi olduğu esaslar her yıl belirlenerek duyurulur.