Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

5052 sayılı ‘’3350 Sayılı İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’’ ektedir.

** Ek mali Yükümlülük İthalat rejim kararı kapsamına alınmıştır.

** İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar,ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılacaktır.

** Karar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu karara istinaden 1/1/2022 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2022 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2022 tarihine kadar (Bu tarih dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

**Gümrük Vergisi oranlarında değişiklik bulunması durumunda ayrıca bilgi verilecektir.

Karar ile ilgili linki aşağıda bilgilerinize sunarız;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-1.pdf

3 Ocak 2022