Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğü ekte ki yazısında ;

“ 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının yeni   olanlarının ve 31/12/2021 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ile bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2022 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesine istinaden uygun görüldüğünü “ belirtmiştir.

*** Bu GTİP ler için  “eski” tanımına yönelik değerlendirme İmal Yılı/Model Yılı olarak dikkate alınmaktadır.

4 Ocak 2022