Türkiye’nin ihracat hamlesi, yasal altyapı ile güçlendiriliyor. 2020’de yapılan düzenleme ile birçok ilde serbest bölge kurulmasının önü açılmıştı.

Şimdi serbest bölgelerin daha etkin kullanılması için ilave düzenlemeler geliyor.

AK Parti’nin ihracatçılara ilişkin kanun teklifine Meclis Genel Kurulu’nda son şekli verilecek.

Teklife göre serbest bölgelerde ihracata yönelik yatırım ve üretim teşvik edilecek.
Hazineye ait serbest bölgelerde üstyapıların kullanılmasına kolaylık sağlanacak.

Ruhsatı iptal edilen kiracıların tahliyesi için ek süre verilecek

Bir diğer önemli başlık ise serbest bölgelerde atıl alan kalmamasına yönelik çalışma.
Teşviklerle, ihracat yapacak yeni yatırımcıların serbest bölgelerden yararlanmasına imkan tanınacak.

Faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracıların mallarının tahliyesi için 6 aydan fazla olmamak üzere ek süre verilmesi de öngörülüyor.

Teklif ile Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların iç alanlardaki reklam ve ilanların vergiden muaf tutulması da sağlanacak.
 

Kaynak: TRT Haber