18 Mart Pazartesi tarihinden itibaren İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesi’ne bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 40’ı düzenleyen bankaya satılacak.

Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacak.

Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.

Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin, döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olacak.

Kaynak: TRT Haber