İhracat

Hizmeti

Dış ticaret ve dış ticaretin bileşenleri, ülke ekonomisinde belirleyici konumdadır. Ürün, hizmet ve sermayenin yasal ülke sınırlarının dışındaki bir ticaretin unsuru olmasıyla ilgili bir durum olan dış ticaret, iki ana temel üzerine kuruludur. Bu iki temel; alım ve satımı ilgilendiren ithalat ve ihracattır. Cari açık dikkate alındığında daha önemli olan ayağın ihracat olduğunu görmek mümkündür. Küresel Gümrük olarak ihracat ile ilgili süreçleri sağlamaktayız.