İhracat Beyannamelerinin

Kapatılması Hakkında

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.