Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki yönetmelikle Gümrük Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özetle ;

** Elleçleme başvurusu, elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde denetleyici gümrük müdürlüğünce, elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılacaktır,

** İkinci tahlil ücreti 885 TL den 1.330 TL ye çıkartılmıştır,

** Gümrük laboratuvarı tahlil ücretleri değiştirilirmiştir. Ücretlere yaklaşık %50 zam yapılmıştır

** – Gümrük Beyanının, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esasların Bakanlıkça belirlenecektir,

**Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma dışında açıklayamayacaklar (Değişikliğin yayımı tarihini takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girecektir.) ,

**Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorunda oldukları, Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerektiği, sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlere, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmeyecektir, (Değişikliğin yayımı tarihini takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girecektir.)

22 NİSAN 2024