Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Ekteki Cumhurbaşkanı kararı ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. Özetle ;

** Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden % 18 olarak tahsil edilen vergi %20 ye çıkartılmıştır. ( 15 gün sonra yürürlüğe girecektir.)

** Engellilerin kullanımına mahsus, muafiyet sağlanarak ithal edilebilecek eşyalar arasına ‘’motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobiller’’ eklenmiştir.

** Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’bir gerçek kişiye gelen’’ ibaresi eklenmiştir.

22 NİSAN 2024