Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

                                               Gümrükler Genel Müdürlüğü

 Sayı :E-20117910-663.05[GGM-İR3751]-00060704082

 Konu: Gümrük Kabahatlerinde İçtima

 

18.01.2021 / 60704082

                                               DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Kanununun 234 ile 235 inci maddelerine konu yaptırımların birlikte uygulanıp uygulanmayacağı hususunda taşra idarelerince tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün 05.01.2021 tarihli ve 60361071 sayılı yazısında; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15/1 inci maddesi hükmünden bahisle, serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-(b) maddesini hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün, bu ihlaller için belirlenen idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının, öte yandan, Kanunun 235/4-(c) bendinde idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden, bu yaptırımın da (şartlar oluşmuşsa) ayrıca uygulanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

 Bilgi edinilmesi ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün yukarıda belirtilen görüşü doğrultusunda işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ Bakan a.