Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

İhracı kayda bağlı mallara ilişkin 2006/7 sayılı tebliğde yapılan değişiklik ile 3101, 3102, 3103, 3104 ve 3105 tarife pozisyonlarında yer alan  gübrelerin ihracatı kayda bağlanmıştır. Değişiklikle ilgili tebliğ aşağıdadır.

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/8)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sıraları yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye 52 nci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
6/6/200626190
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-13/7/200626227
2-28/11/200726714
3-26/12/200726738
4-27/6/200826919
5-30/9/201027715
6-21/4/201127912
7-1/8/201328725
8-11/3/201629650
9-11/7/201730121
10-22/3/201830386
11-1/6/201830438
12-1/9/201830522
13-28/9/201830549
14-18/4/201930749
15-18/3/202031072
16-2/5/202031115
17-25/5/202131491
18-1/6/202131498
19-4/6/202131501
20-4/9/202131588

12 Ekim 2021