Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Küresel Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.
Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cadde No:171 Bahçelievler/İstanbul
Küresel Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. (“Küresel Gümrük Müşavirliği”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz,

● Çalışanlar Adaylarımızı,
● Müşteri Firma Çalışanlarımızı,
● Müşteri Firma Yetkililerimizi,
● Stajyer Adaylarımızı,
● Tedarikçi Çalışanlarımızı,
● Tedarikçi Yetkililerimizi,
● Yönetim Kurulu Üyelerimizi,
● Genel Kurul Katılımcılarımızı,
● Kargo Göndericilerimizi,
● Nakliyeci Firma Çalışanlarımızı,
● Noterlerimizi,
● Potansiyel Müşteri Firma Çalışanlarımızı,
● TSE Denetmenlerimizi ve
● Ziyaretçilerimizi

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Çalışan Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ehliyet Olup-Olmadığı Bilgisi, Fotoğraf, Hobi Bilgisi, İmza, Medeni Durum, Uyruk.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, Ev Telefonu Numarası, İkametgah-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Askerliğe ilişkin Bilgiler, Başvurulan Pozisyon Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri, Referans Bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ücret Beklentisi Bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Aile Bireylerine Ait Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
Yakınlık Bilgisi, Aile bireylerinin ad ve soyadları, Aile bireylerinin iletişim bilgileri, Çocuk sayısı, Eş Meslek Durumu Bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ödül ve Takdirler Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Gidilen Kurs Bilgileri, Seminer Bilgisi, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Sağlık Problemi Olup-Olmadığı Bilgisi, Sigara Kullanım Bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ceza Mahkumiyeti Bilgisi,
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kamera Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini.

Müşteri Firma Çalışanları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, İmza, İmza Sirküleri, Kaşe.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, Faks Numarası, İş Telefon Numarası, İş Yeri İsmi-Ünvanı.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Görüşmeye ilişkin Bilgiler, Evrak Teslimine ilişkin Bilgiler, İhracata ilişkin Bilgiler/Belgeler, İthalata ilişkin Bilgiler/Belgeler, Müşteri Memnuniyetine ilişkin Bilgiler, Pozisyon-unvan bilgileri, DİİB Başvurusuna ilişkin Bilgiler.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Fatura, senet, çek bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi.

Müşteri Firma Yetkilileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, İmza Sirküleri, İmza, Kaşe, Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, Faks Numarası, İş Telefon Numarası.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Beyannameye ilişkin Bilgiler, Tebligata ilişkin Bilgiler, Vekaletnameye ilişkin Bilgiler, Yatırım Teşvik Belge Müracaatı için Gerekli Bilgiler ve Belgeler, DİİB Başvurusuna İlişkin Belgeler.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Banka Hesap Bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Fatura, senet, çek bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Stajyer Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ehliyet Olup-Olmadığı Bilgisi, Fotoğraf, Hobi Bilgisi, İmza, Medeni Durum, Uyruk.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, Ev Telefonu Numarası, İkametgah-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Askerliğe ilişkin Bilgiler, Başvurulan Pozisyon Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri, Referans Bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ücret Beklentisi Bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Aile Bireylerine Ait Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
Yakınlık Bilgisi, Aile bireylerinin ad ve soyadları, Aile bireylerinin iletişim bilgileri, Çocuk sayısı, Eş Meslek Durumu Bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ödül ve Takdirler Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Gidilen Kurs Bilgileri, Seminer Bilgisi, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Sağlık Problemi Olup-Olmadığı Bilgisi, Sigara Kullanım Bilgisi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ceza Mahkumiyeti Bilgisi,
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Tedarikçi Çalışanları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, İmza.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Pozisyon-Unvan Bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Diploma Bilgileri, İşyeri Hekimliği Belgesine ilişkin Bilgiler.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Tedarikçi Yetkilileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, İmza.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Pozisyon-Unvan Bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Genel Kurul Katılımcıları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Pozisyon-Unvan Bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Katılım Şekli Bilgisi, Paya ilişkin Bilgiler.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
İkametgah-Posta Adresi.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Kargo Göndericileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Nakliyeci Firma Çalışanları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi-Ünvanı.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Noterler
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, İmza, Kaşe.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Potansiyel Müşteri Firma Çalışanları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, İmza.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Pozisyon-Unvan Bilgileri.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

TSE Denetmenleri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad.
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Ziyaretçiler
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kamera Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini.

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Küresel Gümrük Müşavirliği tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, diğer basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, şirkete ait yazılımlar (örn. excel), e-posta, telefon görüşmesi, sözleşme (sadakat programları dahil, güvenlik kamerası ve yüz yüze vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Küresel Gümrük Müşavirliği tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması, hukuki yükümlülüğümüz ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileriniz,
● Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, ve
● Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve iş sürekliliğin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Bankalar’a ve
● Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, iş sürekliliğin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Tedarikçiler’e
aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?
Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:
● Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
● Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
● Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
● Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz; silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.
Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinize ilişkin;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;
● Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Küresel Gümrük Müşavirliği Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cadde No:171 Bahçelievler/İstanbul adresine posta yoluyla göndererek,
● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Küresel Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. ’ye şahsen başvurarak,
● Noter yoluyla Küresel Gümrük Müşavirliği Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cadde No:171 Bahçelievler/İstanbul adresine tebligat ile veya
● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle …… kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
Küresel Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.’ye iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişinin, başvurusunda ad, soyad,, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.
KÜRESEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.