Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Resmi gazetede bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile  ;

** 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 /1 . maddesinde yer alan gecikme zammı oranı , her ay için ayrı ayrı uygulanacak şekilde %1,6 dan %2,5 e yükseltilmiştir.

21 TEMMUZ 2022