Fasıl 3

1604,1605

Tebliğ, EK 1’de gümrük tarife pozisyonu (GTP) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenir.

Ek 2-C'de yer alan İhracatçı Üretici Bilgi Formu, (Exporter-Producer Information Form) ithal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda talep edilebilir.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Tebliğ için lütfen tıklayınız.