Destek Yönetim Sistemi

(DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.

Bununla ilgili dikkat edilecek hususlar, başvuru süreçleri ve DYS üzerinden alınan destek başvuruları Bakanlığın internet sistesinde yayınlanan (DYS) Destek Yönetim Sistemi portalından takip edilebilir.

DYS ile ilgili sisteme giriş E-Devlet üzerinden, Destek Yönetimi ile ilgili kılavuzlar ise Ticaret Bakanlığının sitesinden giriş ve takibi yapılabilir.

DYS üzerinden Hariçte İşleme İzin Belgesi vergi, resim, harç istisna belgesi, İhracat Destekleri pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi hakkında kararda yer alan destek bileşenlerine yönelik başvurular DYS üzerinden alınamamakta olup mevcut mevzuatlarında belirtilen usullere göre müracaat edilmelidir.

Bakanlığın yürütmekte olduğu ihracata yönelik Devlet yardımları, yurt dışına açılma sürecinde firmalara destek sağlanmasını açıklayan bütünsel bir bakış açısıyla Küresel Gümrük Müşavirliği tarafından sürdürülmektedir.

Yatırım Teşvik ile ilgili Projelendirme, Belge alımı,(İmalat sanayisine yönelik Enerji sektörü ile ilgili GES ve RES teşvikleri, Turizm Teşvikleri, Hastane Teşvikleri ve Özel Okul yatırım teşvikleri) Süre Uzatımı, Revize işlemleri, Belge kapama, Yatırım kredileri, Genel ve Bölgesel teşvik konularında müşavirlik hizmetleri vermekteyiz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi, diğer teşviklerden olan Fuar Teşvikleri, Tasarım Teşvikleri, Ar-Ge Teşvikleri, Turquality ve Navlun Destekleri de yine firmanız adına Küresel Gümrük Müşavirliği olarak takip edilmektedir.

Bu konularla ilgili Teşvik departmanımıza müracaat edebilirsiniz.