Destek Yönetim Sistemi

(DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
``Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?`` sunumu aşağıda yer almaktadır.
DYS yararlanıcı bilgilerini MERSİS üzerinden almaktadır. Başvurudan önce MERSİS'te yer alan bilgilerin (vergi numarası, adres, telefon, ortaklık yapısı, temsilci listesi, sektör) kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir. (https://mersis.gtb.gov.tr/)
31/12/2020 tarihine kadar yapılacak yeni başvurular (proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
31/12/2020 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.