BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ

Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir. AB ile BK arasında yeni dönemdeki ilişkileri şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakereler ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış, söz konusu Anlaşma, 1.1.2021 tarihinde geçici olarak uygulamaya konmuş, 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu sürece paralel olarak ülkemizle BK arasında yürütülen müzakereler sonucunda Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması 29.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Ticarette tercihli muamele bakımından 1.1.2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan Anlaşma, 20 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

STA metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

STA metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

STA kapsamı ticarette kullanılacak menşe beyanı örneği için tıklayınız.

STA Menşe Yönetmeliklerine ulaşmak için tıklayınız: 1 2

Brexit süreci ve yeni dönemde Birleşik Krallık ile ticarete ilişkin Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.