Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün aşağıdaki yazısında ;

Antrepolardan eşya çıkışının GY nin 338. Maddesine ve GGM’nün 07.07.2017/26299254 sayılı yazısına istinaden yapılması gerektiği bunun dışında vergi dekontunun gösterilmesinin kesinlikle gerekli olmadığı belirtilmiştir.

GY/madde 338;

“Gümrük antrepo rejimine tabi olarak depolanan eşyanın antrepodan kesin çıkışı, rejimi sona erdiren gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile mümkündür. Bu durumda eşya bu işlem veya kullanım hükümlerine tabi tutulur.”

GGM’nün 07.07.2017/26299254 sayılı yazısı ;

“YGMS’de yer alan “Sayım Tutanağı-Kayıt İşlemleri” bölümünden tutanak tipi olarak “antrepo giriş”, “antrepo çıkış”, “elleçleme” seçeneklerinden uygun olanı seçilmek suretiyle gerekli bilgilerin sisteme kaydedilmek suretiyle , antrepodan eşya çıkışlarının sistem üzerinden izlenebilmesi önem arz etmekte olup YGMS’de “Antrepo Çıkış Tutanağı” alanında yapılması gereken işlemlerin hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir.”

22 Ekim 2021