Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğü ekteki yazısında aşağıdaki konuya açıklık getirmiştir ;

“ 2011/47 sayılı genelge kapsamında Antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrük idarelerince eşyanın incelenmesi veya eşyadan numune alınması işlemlerine ilişkin verilebilecek olan küşat hakkının kullanımına yönelik izinden anlaşılması gerekenin, antrepo rejimine tabi tutulması akabinde ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak olan eşyanın niteliklerine/vasfına uygun olup olmadığının belirlenmesi ve bu kapsamda doğru şekilde beyan edilmesinin sağlanması olduğu ; miktar farklarının tespitinin Gümrük Yönetmeliği’nin 87. maddesi ve 2011/47 sayılı Genelge hükümleri kapsamında yer almamaktadır.. “

10 HAZİRAN 2022