Altyapımız

Ar-Ge

Entegrasyon ve Dijital Süreçler:
Dış Ticaret Operasyonunda; Yüklemesi yapılacak eşya bilgilerinin nakliyeciden tedarik edilmesi, İthalat ya da ihracat beyannamelerinin hazırlanması, SKU bazında maliyet ve beyanname verilerinin oluşturulması, Detaylı fatura ve dekont verilerinin sağlanması, Operasyonla ilgili raporlamaların sunulması gibi Süreçlerinde tamamında web servis , XML , WSDL , XLS entegrasyonları ile veri transferi metotları kullanılmaktadır.
Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan tüm belgeler beyanname bazında taramaları yapılarak , Optik Karakter Tanıma, (Optical Character Recognition -OCR ) yazılımları ile belgeleri tanıyan ve kategorize eden bir E-Arşiv sistemi kurulmuştur.