2021’in ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aktif sigortalı sayısı 1,1 milyon kişi arttı.

Böylece toplam aktif sigortalı sayısı 24 milyon 799 bin kişiye yükseldi.

İl düzeyinde toplam aktif sigortalılar incelendiğinde ise toplam içindeki payı fazla olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa oldu. Bu illerdeki sigortalılar, toplam aktif sigortalıların yüzde 42,5’ini oluşturdu.

Sigortalı/İl Nüfus oranına bakıldığında ise yüzde 38,51 ile İstanbul, yüzde 37,87 ile Kocaeli, yüzde 37,84 ile Tekirdağ ve yüzde 37,08 ile Ankara en çok sigortalı çalışanın olduğu ilk 4 il arasında yer aldı.

Sektörlere göre zorunlu sigortalı sayıları

Sektörlere göre zorunlu sigortalı sayıları incelendiğinde ise 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre en çok artış yüzde 12,75 ile “ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri”nde oldu. Bu sektörü yüzde 6,43 ile “ormancılık ve tomrukçuluk” ile yüzde 3,78 “eğitim” izledi.

Kaynak: TRT Haber