Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

2022 yılında uygulanacak damga vergisi ve harç miktarları % 36,20 oranında artırılmış olup ilgili tebliğler ektedir.  Bu durumda ;

–Konşimentolar : 26,80 TL

–Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri : 45,40 TL

–Ordinolar : 1 TL

–Gümrük İdarelerine Verilen Özet Beyan Formları : 19,80 TL

–Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler : 176,70 TL

–Özel Antrepo Açma Harcı : 45.518,10 TL

–Özel Antrepo İşletme (her yıl için) : 22.540,40 TL

olacaktır.

21 Aralık 2021