Yargıtay’dan ikinci el satışlarını ilgilendiren emsal bir karar çıktı.

Yüksek mahkeme, internetten araç satış ilanı verip kaparoyı aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen kişinin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediğine hükmetti.

Beğendiği otomobil için İlan sahibine ulaşan tüketici, kaparo olarak verilen hesap numarasına 100 TL yatırdı.

Günler geçmesine rağmen ilan sahibine ulaşmayı başaramayan tüketici, dolandırıldığını anlayıp Savcılığı başvurdu.

Yapılan soruşturmada onlarca kişiden 100’er TL kaparo alan dolandırıcının kimliği tespit edildi. Mahkemede yapılan yargılamada, sanık ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz sonrası Yargıtay emsal bir karara imza attı

Sanık, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay emsal bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

”Kaparo olarak yatırılan paranın sanık tarafından çekildiği ancak sanığın suça konu aracın satışını katılana vermediği ve teslimini de yapmadığı ortadadır. Katılanın da bir daha sanığa ulaşamadığı, sanığın bu şekilde haksız menfaat sağladığı, sanık savunması, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın suç vasfında hata yapıldığına ve verilen kararın yasalara aykırı olduğuna dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükmünün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Kaynak TRT Haber